Ilustrácie

Rozprávky podkarpatských Slovákov, rok vydania 2001
krásna malá knižka, kde som ilustrovala krásne sprievodné obrázky.

Obchod

Mgr. Lucia Chocholáčková, lucchoart

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho.s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizual diela je duševným vlastníctvom autora