Qvety Design

Qvety Design vznikla v roku 2018. Pôvodná myšlienka tvoriť dizajn odevov s využitím motívov kvetov sa postupne prirodzene rozširuje o ďalšie motívy z prírody – zvieratá. http://ateliershumne.com/ Your Name Your Email Subject Message