Prípravné a individuálne kurzy

V súčasnosti realizujem Umelecké kurzy pre dospelých aj detí s cieľom ďalšieho vzdelávania

Lektorka : Mgr. Lucia Chocholáčková

Kresba zátišia pastelom rozvíjanie kresliarskych techník. Maľba na plátno akrylom, ink art a pouring art na dosku, kresba krajiny a portrétu …

Kurz je určený pre výtvarných nadšencov, keď špeciálne znalosti a výtvarné zručnosti nie sú podmienkou, ako ani predošlé absolvovanie.