Bolo mi veľkým potešením predstaviť moju tvorbu na škole, ktorú som pred rokmi úspešne absolvovala.

Úvodné slovo patrilo mojej bývalej triednej profesorke RNDr. Blanke Jurištovej

Krásny hudobný doprovod Kolesarova Ľudmila so svojim žiakom. Skutočne talentovaní ľudia, klobúk dole

Snažila som sa niečo povedať o mojej tvorbe a tak ma to vzalo. O svojom umení, by som vedela rozprávať dlhé hodiny …

Spoločná fotka s pani riaditeľkou Mgr. Katarínou Olšavovou

Vynikajúca atmosféra v kruhu priateľov a známych

Ďakujem