Výstavy

Nadchádzajúce udalosti

Spoločná výstava v Taliansku od 25.6 - 16.7.2017

 

Posledná výstava

Nedávna moja prezentácia v Taliansku, kde som získala krásne ocenenie poroty

11.3 - 27.3.2017 v Lerici

 

 

Nákup

Mgr. Lucia Chocholáčková, lucchoart

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho.s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizual diela je duševným vlastníctvom autora