Kurzy

 

INDIVIDUÁLNE KURZY – workshop

Druh: KRESBA
Termíny: 4 stretnutia / 90 minút
Skúsenosti: všetky úrovne
Termíny: po dohode
Materiál: v cene workshopu
Miesto: Michalovce

Kresba je základom pre všetky druhy výtvarného umenia. Pri kreslení redukujeme  trojrozmernosť do plochy, interpretujeme skutočnosť, zaznamenávame myšlienky. Kurz sa zaoberá základom kresby, systémom merania, perspektívou, tieňovaním. 

 

Druh: MAĽBA
Termíny: 4 stretnutia / 90 minút
Skúsenosti: všetky úrovne
Termíny: po dohode
Materiál: v cene workshopu
Miesto: Michalovce

Naučíme sa miešať, kombinovať farby. Ukážeme si ako dosiahnuť vernú farebnosť a ako ďalej postupovať ku finálnemu výsledku.

SKUPINOVÉ KURZY 

Kurzy prebiehajú v inšpiratívnom umeleckom priestore v galérii s dobrou dostupnosťou. Lektorka je Mgr. Lucia Chocholáčková. Autorka má za sebou viacero ocenení a výstav doma a v zahraničí. 

Kurz pre skupinu : cena za osobu 15 € / v cene je materiál a priestor

prihlasovanie tu: 0908641492, lucia@luccho.com

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.