Kurzy

Tieto kurzy sú priamo šité na mieru pre jednotlivca alebo skupinku. Dochádza ku priamej komunikácii s klientom, a stanovenie presne mierených techník a spolupráce na tvorbe a rozvoji talentu.

Miesto: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, sekcia F

samostatná miestnosť

Cena: 50 € / 4 stretnutia

Vek: pre deti a dospelých

prihlasovanie tu: 0908641492, lucia@luccho.com

Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.