Zážitkové maľovanie

Zážitkové maľovanie s Luccho 🙂 organizuje umelecké a kreatívne kurzy.

Pre individuálnych klientov, aj pre skupiny

Vek: pre deti a dospelých

prihlasovanie tu: 0908641492, lucia@luccho.com

Arterapia v digitálnom svete – http://www.luccho.com/art-project/

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho.s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizual diela je duševným vlastníctvom autora