lucchoart . obrazy a umenie . art and paintings . limited prints edition
O mne a mojej tvorbe

Lucia Chocholackova

V súčasnosti žije v Michalovciach na Slovensku. Vo svojej práci zobrazuje mestské scenérie, hrady a zámky. Architektúra v sebe obsahuje veľa tajomného a mocného Genius Loci.
Budovy stratia statickosť, ale základy majú pevné. Pôsobia dojmom, že ich miesto je úplne niekde inde, kam nepatria.

Druhá línia tvorby je krajina

Krajina a abstrahovanie jej častí sa stáva stále častejším motívom jej tvorby. Inšpiráciu nachádza v romantickom maliarstve, a v ruských maliaroch napr. Aivazovský …
Obrazy a reprodukcie sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku a zahraničí.

Architektúra, čiže domy, hrady, ulice,kostoly, ploty

Autorka sa v maľbe zameriava najmä na architektúru, mestským pohľadom, samotným životom neživých vecí. Vo svojich obrazoch rozpráva príbehy. Do statického motívu vnáša dynamiku a tanec. Inšpiráciou sa jej stávajú mestá, krajiny a ľudia, ktorí sú súčasťou prostredia.

Nákup

Mgr. Lucia Chocholáčková, lucchoart

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho.s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizual diela je duševným vlastníctvom autora