Lekcie umenia

Lekcie maľby olejovými farbami

Lekcie maľby

SKUPINOVÉ KURZY 

Kurzy prebiehajú v inšpiratívnom umeleckom priestore v galérii s dobrou dostupnosťou. Lektorka je Mgr. Lucia Chocholáčková. Autorka má za sebou viacero ocenení a výstav doma a v zahraničí. 

Kurz pre skupinu : cena za osobu 15 € / v cene je materiál a priestor

prihlasovanie tu: 0908641492, lucia@luccho.com

Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.

ART SCHOOL - Luccho

Maľba a kresba rôznymi technikami a motívmi. postup miešania a tvorenia kompozície.

https://www.luccho.com/lekcie-umenia/