Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Michalovce dňa 30.9.2022 udelilo ocenenie Michalovčanom reprezentujúcim mesto.

Cenu primátora mesta som dostala za svoju umeleckú tvorbu a šírenie dobrého mena mesta a celého Zemlína.

Ďakujem za ocenenie a viditeľnosť mojej tvorby 🙂