Pri arteterapii nie je dôležitý výsledok, a zároveň nie je potrebné, aby človek disponoval výtvarným talentom.

Prostredníctvom maľby sa môžeme uvoľniť, odhaliť skutočné pocity a emócie. Členovia skupiny strávia spolu príjemné tvorenie a vzájomné poznávanie.

Pre každého klienta cenovú kalkuláciu vytvorím individuálne na základe požiadaviek a počtu zúčastnených. Cenová kalkulácia zahŕňa :

  • režijné náklady
  • materiál
  • všetky pracovné pomôcky

Vekové obmedzenie nie je …