ArtTerapia

TERAPIA UMENÍM

Podstata arteterapie spočíva vo vyjadrovaní prostredníctvom spontánnej kresby či maľby, ktorá vynáša z podvedomia skutočnosti nevyjadrené slovami. Reč tvarov a farieb dokáže pomôcť pri prevencii a diagnostikovaní viacerých ochorení – napríklad závislostí, ochorení nervového pôvodu…

Práca so špecifickými skupinami.

V prípade záujmu: 0908641492 lucia@luccho.com

 

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.