Obchodné podmienky

Objednaním umeleckých diel/produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a záväzne platia medzi predajcom a kupujúcim. Predajca Luccho s.r.o. IČO: 50952064 DIČ: 2120536275, Mgr. Lucia Chocholáčková

Objednávka

Všetky objednávky sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom. Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nezaplatil za tovar v minulosti. Objednávka môže byť zrušená zo strany kupujúceho emailom do 24 hodín od odoslania objednávky. Kupujúci je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:

– kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné

– nevykonanie platby za objednávku

– požadovaný tovar nie je k dispozícii

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom.

Cena poštovného

Cena poštovného pre SR: 4,00 €

Balíky posielam prostredníctvom Slovenskej pošty

Spôsob platby a doručenia

1. Internet banking : Prevod na účet

Dodacia lehota

Predajca je povinný doručiť objednávku podľa možností v čo najkratšom čase a objednávky tlače diel na papier s doručením do 7 prac. dní. Zásielky odosielame kuriérom DPD, ak nie je uvedené alebo vyžiadané zákazníkom inak. Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu + poštovné poplatky. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené poštou.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu lucia@luccho.com
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nevykonanie platby objednávateľa, nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor).

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás emailom a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky poškodenia a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať tovar okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom.

Postup pri reklamácii:

1. informujte nás o reklamácii
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na kontaktnú adresu
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní poskytujete Vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Prehlasujem, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, ani nebudú inak komerčne využívané.

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.