Cennik

Cenník

Akryl na bavlnenom plátne, natiahnutom na drevenom ráme

30 x 30 x 2 cm  100 €
40 x 50 x 2 cm 250 €
40 x 60 x 2 cm 280 €
50 x 60 x 2 cm  320 €
50 x 70 x 2 cm 350 €
60 x 80 x 2 cm 450 €
80 x 80 x 2 cm 600 €
80 x 100 x 2 cm 700 €
100 x 100 x 2 cm 1000 €
100 x 120 x 2 cm 1200 €
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho.s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizual diela je duševným vlastníctvom autora