Čiernobiely SVET

Predstavujem svoj čiernobiely svet v podobe kreslenej …

http://www.luccho.com/kategoria-produktu/kresby/

a v podobe pohárovej

http://www.luccho.com/kategoria-produktu/hrnceky/

Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.