O mne

Mgr. Lucia Chocholáčková, 1979 narodená v Šali / Slovensko
SŠ: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

VŠ: FHaPV Výtvarná výchova a umenie, Prešov


ABOUT ME I live and create in small town called Michalovce in Slovakia and I successfully graduate Faculty of art in Presov. Architecture, town’s scenery and life of inanimate things are subjects that I am often focused on. People can say that my paintings could tell stories. I also prefer mix building motion, dynamics and dancing. Towns, sceneries and human beings are very inspirational to me. I have participated in a number of solo and group exhibitions at Slovakia and abroad.

O mne. Žijem a pracujem v Michalovciach. Ukončila som Fakultu výtvarnej výchovy v Prešove. Architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí sú témy, ktoré som často zobrazjem. Ľudia hovoria, že moje obrazy rozprávajú príbehy. Moje budovy tancujú a sú v pohybe. Mestá, scenérie a ľudské bytosti sú pre mňa veľmi inšpiratívne. Zúčastnila som sa viacerých sólových a skupinových výstav na Slovensku a v zahraničí. Ilustrovala som viaceré detské knihy. Získala som ocenenia na rôznych podujatiach a workshopoch. Dostala som ocenenie primátora mesta Michalovce za umenie a kultúru.

SoLo exhibition:
 • 2021 Michalovce MsKS ,, Land Paintings ,,
 • 2019 Bardejov Knižnica D. Gutsela ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2018 Trebišov Knižnica ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2018 GPH Michalovce ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2017 Botanique Art, Prešov ,,Veselá Architektúra
 • 2016 Fantasy towns, Michalovce, Nezbedkovo
 • 2014 Colorful dancing towns, Michalovce ZOS
 • 2012 From art to fairy tale, Kavaren, Nitra
 • 2012 Houses, Paniny cafee, Michalovce
 • 2005 My animals, Sala
 • 2005 Animal Magnetism, Wave, Presov
 • 2004 Living landscape, Michalovce
Group exhibition:
 • 2019 Tvorba ZOS MIchalovce
 • 2019 Tvorba Košice
 • 2018 London Kensington Town Hall , Parallax Art Fair 2017 ,,
 • 2017 Premio Citta di Montecocosaro ,, International Arte ,,
 • 2016 "ARTE A CONFRONTO Villa Baruchello
 • 2016 G25N Dreams 2
 • 2016 ARTE IN VILLA vo Villa Vitali - Fermo
 • 2015 Premio Ligures, Citta di Sarzana
 • 2010 Woman, nature and anything else, ZOS, Michalovce
 • 2006 Creation, Slovakia, 1. class in categorie B
 • 2006 2 v 1 , Galery Veritas, Košice
 • 2006 Women about women, ZOS , Michalovce
 • 2005 Michalovce in art, OS , Kosice
 • 2005 Exposition final works, Saris Galery, Presov
 • 2005 Aqua Naturata, East Slovak Galery,Kosice
 • 2004 Persona: Water 1-4
 • 2004 Creation, Vihorlat Museum, Humenne
 • 2004 Creation, ZOS , Michalovce
 • 2003 Flying, Galery in Small Saris, Presov
 • 2003 Paint, PU, Presov
Samostatné výstavy:
 • 2021 Michalovce MsKs ,, Obrazy krajiny ,,
 • 2019 Bardejov Knižnica D. Gutsela ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2018 Trebišov Knižnica ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2018 GPH Michalovce ,, Veselá Architektúra ,,
 • 2017 Botanique Art, Prešov ,,Veselá Architektúra
 • 2016 Fantastické mestečká, Michalovce, Nezbedkovo
 • 2014 Farebné tancujúce mestá, Michalovce ZOS
 • 2012 Z umenia do rozprávky, Kavaren, Nitra
 • 2012 Domy, Panini caffee, Michalovce
 • 2005 Moje zvieratá, Osvetové stredisko Šaľa
 • 2005 Animálna Príťažlivosť, Wave, Prešov
 • 2004 Živá krajina, Zemplínske Osvetové centrum, Michalovce
Spoločné výstavy:
 • 2019 Tvorba ZOS MIchalovce
 • 2019 Tvorba Košice
 • 2018 London Kensington Town Hall , Parallax Art Fair 2017 ,,
 • 2017 Premio Citta di Montecocosaro ,, International Arte ,,
 • 2016 "ARTE A CONFRONTO" Villa Baruchello
 • 2016 G25N Dreams 2
 • 2016 ARTE IN VILLA vo Villa Vitali - Fermo
 • 2015 Premio Ligures, Citta di Sarzana
 • 2010 Žena, príroda, a všetko ostatné, ZOS Michalovce
 • 2006 Tvorba, Slovensko, 1.miesto v kategorii B
 • 2006 2 v 1 , Galéria Veritas, Košice
 • 2006 Ženy o ženách , Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce
 • 2005 Michalovce v maľbe, Osvetové stredisko, Košice
 • 2005 Výstava diplomových prác, Šarišská galéria , Prešov
 • 2005 Aqua naturata, Východoslovenská galéria, Košice
 • 2004 Persona: Voda 1. Múzeum, Trebišov
 • 2.Šarišská galéria Prešov
 • 3. Podtatranské múzeum, Poprad
 • 2004 Tvorba, Vihorlatské múzeum, Humenné
 • 2004 Tvorba, Zemplínske Osvetové centrum, Michalovce
 • 2003 Lietanie, Galéria v Malom Šariši, Prešov
 • 2003 Maľba, Univerzitná knižnica PU, Prešov
Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.