Talentovky

Prípravný kurz na talentové skúšky


Kurz je určený pre uchádzačov o štúdium na umeleckej škole. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Počas kurzu môžete konzultovať domáce práce.

 

  • kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba – základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

 

Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.