Ilustrácie

Ilustrácie do kníh a marketingových projektov.

 

Ilustrácie na brand marketing.

spolupráca – https://www.luccho.com/spolupraca/

Ilustrácie do knihy

Grafika na potlač 

 

Na predaj
Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.