Maľovanka Slovensko a Mestá

Predstavujem moju tvorbu aj v podobe knižnej... v malej lepenej brožúrke.

http://www.luccho.com/kategoria-produktu/coloring-book/

OBCHOD s Omaľovánkami

Autorské práva

Tvorba je chránená autorskými právami a vlastníctvom Luccho s.r.o, Mgr. Lucia Chocholáčková,  podľa paragrafu 18, zákona 185 o autorských právach. Vizuál diela je duševným vlastníctvom autora.