1 | Umenie pomáha deťom pochopiť seba a svet

Deti absorbujú neuveriteľné množstvo nových informácií a musia spracovať to, čo sa naučili, bezpečným, reflexným spôsobom. To umožnuje chápať umenie.

Hermann Kaulbach ,, Farmársky chlapec ,,

2 | Umenie cvičí jemnú motoriku

Čím častejšie sa deti zapájajú do umeleckých aktivít, tým sa ich jemné motorické schopnosti zlepšujú.

3 | Každé čmáranie vedie k písaniu

Čím viac čmárajú, tým viac sú schopné ovládať ceruzku a jej pohyby po papieri.

Henry Raeburn – Chlapec s králikom

4 | Umenie pomáha jazykovému rozvoju

Pre veľmi malé deti, umenie – ale aj rozprávanie o ňom – poskytuje príležitosť naučiť sa nové pomenovania pre farby, tvary, materiály, postupy.

5 | Umenie podporuje kreativitu

Schopnosť byť kreatívny je životne dôležitá pre úspech detí. Výskumy naznačujú, že dieťa, ktoré je vystavené umeniu, získava osobitnú schopnosť kreatívne myslieť, byť originálne, objavovať a inovovať.

6 | Umenie podporuje vývoj mozgu

Umenie je činnosť, pri ktorej dieťa využíva všetky zmysly – zrak, zvuk, dotyk, vôňu a chuť – v závislosti od aktivity. Detský mozog vytvára nové neurónové spojenia pri experimentovaní a vytváraní nových vecí.

Hermann Kaulbach ,, Dievča s králikom,,

7 | Umenie rozvíja schopnosť riešiť problémy

Deti sa stávajú flexibilnými mysliteľmi, čo je kľúčové pre tvorivosť. Čím viac skúseností majú s rôznymi materiálmi a technikami, tým je pravdepodobnejšie, že sa nebudú báť nových kombinácií a poradia si s rôznymi potrebnými postupmi.

Citované:  Marcela Kozejová Palkechova ,,7 dôležitých dôvodov, prečo deti podporovať v umení ,,

Obrázky sú hra na OBRAZ s mojím mladším synom

ďakujem Lucia