Autorská výstava v MsKs Michalovce od 01.06.2021 – 30.06.2021

Moja autorská výstava, zaznamenáva prierez tvorby. Mám tu diela rôznych období ale aj motívov.

Som nesmierne vďačná, že sa mi ju podarilo uskutočniť a ešte stále je možnosť ju navštíviť.

Veľmi ma potešila skúsenosť byť v rádiu Šírava a rozprávať nielen o výstave, ale aj o mojich projektoch.